Om Lilleborg / Pædagogisk tilbud

Kort præsentation af pædagogisk tilbud

  • Et trygt, overskueligt, anerkendende og læringsrigt børneliv i en struktureret hverdag, med plads til spontanitet.
  • Ture ud af huset til strand, skov, legepladser, kulturelle arrangementer, fødselsdage mm.
  • Et spændende og udviklende fokus på bl.a. kunst, kreativitet, bevægelse og natur.
  • Et sted med plads til nysgerrighed, til eksperimenter og til fordybelse.
  • Der skabes udvikling og læring for dit barn med afsæt i forskellige læringsrum.
  • Der arbejdes pædagogisk i temaer og traditioner, således at barnets indlæring sker med afsæt i mange forskellige pædagogiske indgangsvinkler.
  • En børnehavetid der bygger på aktiviteter og gode faste traditioner omkring højtider, og med inddragelse af forældre og bedsteforældre.
  • En hverdag hvor børnene inddrages, lære at rumme og give plads til hinanden og stimuleres til fremtidens samfund bl.a. via anerkendelse, socialisering og demokrati.
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk