Om Lilleborg / Målsætning

Målsætning

Vi har som personalegruppe gennem flere års virke i Lilleborg oparbejdet et godt, stabilt og dynamisk samarbejde, der giver os mulighed for at bruge hinandens forskelligheder og forcer i det pædagogiske arbejde.
 
Vi lægger stor vægt på et rart og positivt arbejdsklima med indbyrdes åbenhed, respekt, støtte, information, så vi kan have føling med hinanden og det arbejde vi udfører.
Vi bestræber os på at forholde os kritisk til vores arbejde og holde os ajour på det faglige område.

Mål: At være en faglig dygtig og engageret personalegruppe

 • Mulighed for vejledning af pædagogisk- psykologisk rådgivning
 • En personalegruppe, der kan vejlede / supplere hinanden
 • Give tid til personalepleje
 • Hvert år at afholde et fælles personalekursus / pædagogisk dag
 • Tilbyde relevante kurser for den enkelte medarbejder

Mål: At lægge vægt på tryghed, omsorg og nærhed

 • Tilstræbe at alle føler sig velkommen i børnehaven
 • Give os god tid til modtagelse af nye børn / familien
 • Skabe en rolig hverdag med fast dagsrytme med plads til spontanitet
 • Være i dialog med børnene
 • Give knus og kram

Mål: At styrke og være opmærksomme på barnets individuelle og sociale udvikling

 • Benytte sang, rytmik, teater og andre bevægelseslege fx i svømmehal
 • Skabe rum til uforstyrret leg og fordybelse
 • Tilgodese det enkelte barns behov
 • Gøre børnene selvhjulpne og selvstændige, give dem valgmuligheder og lære at vise hensyn
 • Observere barnet og dets relationer
 • Styrke de store børn så overgangen fra børnehave til skole bliver så blid som mulig

Mål: At give børnene et friluftsliv

 • Alle er ude hver dag
 • Vi tilstræber at tage på ture ud af huset ugentligt.
 • Benytter os af ture i nærmiljøet, og af længere udflugter med tog og bus

Mål: At styrke barnets kreative og intellektuelle udvikling

 • Give børnene mulighed for kendskab til computer
 • Højtlæsning er en naturlig del af hverdagen
 • Børnene deltager i madlavning og andet praktisk arbejde
 • Inspirere børnene og tilbyde kvalitetsmaterialer

Mål: At lægge vægt på et tæt samarbejde med forældre og personale

 • Vi vil skabe et højt informationsniveau, og bl.a. fortælle om små oplevelser fra barnets hverdag
 • Vi tilbyder forældresamtaler
 • Vi vil inddrage forældrene i børnehavens virke, herunder de faste traditioner
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk