Praktisk / Fødselsdage

Fødselsdage

Når der er et fødselsdagsbarn, der skal festes for, gør vi det gerne her i børnehaven.
 
Børnene medbringer selv lækkerierne, som aftales med de voksne på stuen.
 
Fødselsdagsfest hjemme hos fødselaren er altid dejligt, og vi kommer gerne, såfremt der er mulighed for at gå eller  tage med offentlige transportmidler dertil.
 
Vi tager dog ikke til fødselsdag i hjemmet på onsdage i månederne september - april, samt på fredage grundet svømning. Vi kommer gerne hjem til fødselsdage på  mandage, tirsdage og torsdage og fejre fødselsdagsbarnet.
 
Vi henstille til at husets eventuelle hund opholder sig i et andet lokale end børnene.
 
Invitationskort til privat fødselsdag udenfor børnehave regi, må kun ophænges eller uddeles i børnehaven, såfremt hele gruppen inviteres.
 
Børnehaven tager typisk billeder under festen og ligger dem efterfølgende ud på børnehavens Facebook-side, såfremt at børnehavens forældre samt forældrene til fødselsdagsbarnet giver mundtlig samtykke hertil. 
 
Børnehaven kan ikke bestemme, hvad der sker i private hjem og derved ikke bestemme, om andre tager billeder, eller om disse efterfølgende lægges ud på en privat Facebook-side eller ligende. Det er derfor i den forbindelse forældrenes beslutning, om de under disse vilkår vil lade deres børn deltage i arrangementer i private hjem. 
 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk