Praktisk / Aflevering & Afhentning

Aflevering & Afhentning

Aflevering

Når barnet kommer om morgenen, modtages det af en voksen.

Afhentning

Hvis I ikke altid selv henter jeres barn, skal vi her i børnehaven have besked om, hvem der i stedet henter barnet.
 
Husk altid at sige farvel til en voksen, når I går.

Kontaktperson

Bliver jeres barn sygt eller lignende mens det er i børnehaven, vil I blive kontaktet.
Er det ikke muligt, vil vi bede jer give os navn og telefonnummer på en kontaktperson, som kan træde i jeres sted.
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk