Praktisk / Priser

Priser

Hvad koster en plads i Lilleborg i år 2024 ?
 
(Vuggestue): til og med den måned hvor barnet fylder 3 år = 3.746 kr.
Børnehave: fra og med måneden efter barnet er fyldt 3 år = 2.372 kr. 
Eftermiddagsmåltidet 75 kr.
Juli måned er betalingsfri (også eftermiddagsmåltidet)
 
Bestyrelsen har besluttet at vi som udgangspunkt følger kommunens takster, hvilket vi også gør i 2024.

Se tilskudsmuligheder på Odsherred Kommunes hjemmeside under:
 
 

Der ydes søskendetilskud.

Der er mulighed for at søge økonomisk- eller socialpædagogisk friplads, på samme vilkår som i de kommunale dagtilbud.
 
 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk