Praktisk / Forsikring

Forsikring

I Lilleborg - den private børnehave, er børnene ulykkesforsikret, i modsætning til i de kommunale børnehaver i kommunen.
 
Dette udelukker ikke at vi alligevel vil anbefale børnefamilierne at tegne en privat ulykkesforsikring, da en sådan dækker barnet hele døgnet.
 
I Lilleborg- den private børnehave er fastansat personale, med et minimum timetal på 20 timer ugentligt, sundhedsforsikret i CODAN.
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk