Praktisk / Opskrivning & indmeldelse

Opskrivning på børnehavens venteliste

Vi gør opmærksom på at børnehaven er privat og derfor har sin egen venteliste uden om pladsanvisningen i Odsherred Kommune.
Hvis du ønsker at få dit barn ind i børnehaven, skal det skrives op / indmeldes direkte her hos os!

De ledige pladser bliver tilbudt til forældrene med start fra barnet er ca. 3 år.
Dog kan barnet tidligst begynde fra det er 2,6 år gammelt, hvis forældre,dagpleje og børnehave, vurderer at barnet er modent og klar til dette.
Samt efter den rækkefølge barnet er placeret på ventelisten  (tidspunktet for opskrivning), dog er der fortrinsret for søskende.
 
Henvend dig direkte til børnehaven på telefon 59315571 eller mail leder@lilleborg.dk
 
 
 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk