Om Lilleborg / Børnemiljø

Børnemiljø

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude - de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i et dagtilbud udgør børnemiljøet. Dagtilbuds arbejde med børnemiljø skal sikre et miljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv under hensynstagen til børnenes alder og modenhed, og børnenes oplevelser af deres børnemiljø skal så vidt muligt inddrages.

Børnemiljø og læreplaner

Vi har valgt at måle på børnemiljøet via DCUM (Dansk Center For Undervisningsmiljø).
 
Med deres Dagtilbudstermometer har vi lavet kvalificerede undersøgelser og rapporter, der giver os en systematisk viden om børnehavens børnemiljø sammentænkt med de pædagogiske læreplanstemaer.
Dagtilbudstermometeret understøtter Dagtilbudslovens kapitel 2 §7 og 8, som bl.a. skriver, at:
  • Dagtilbud skal arbejde med børnemiljøet i tilknytning til de pædagogiske læreplaner
  • Dagtilbud skal vurdere det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
  • Børnemiljøet skal vurderes ud fra børnenes perspektiv

Om Dagtilbudstermometeret?

Dagtilbudstermometeret er et gratis og enkelt værktøj, der undersøger børnemiljøet i børnehaven. Børns trivsel er afgørende for en tryg, sjov og lærerig institutionsdag. Med Dagtilbudstermometeret får du / vi indblik i, hvordan børnene oplever deres fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
 
Rammen for arbejdet med børnemiljø er de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Hermed får vi et godt afsæt for at sammentænke arbejdet med børnemiljø og læreplaner.
 
Dagtilbudstermometeret er revideret i 2021 med fokus på at gøre det intuiativt, let at anvende i praksis samt opdateret i fohold til fokusområderne i den nye styrkede læreplan. Spørgsmålene stilles til børnene af en lille animeret  super-abe der hjælper børnene igennem spørgsmål om det psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnene kan selv sidde og besvarer spørgsmålene på en I-pad med en voksen ved sin side.

Børnemiljøundersøgelsen 2022

Målgruppen i denne undersøgelse er de 5-6-årige børn der afslutter deres børnehavetid 30.april 2022.
Undersøgelsen har fundet sted sidst i november 2021 og evalueret i januar 2022.
Børnene har enkeltvis besvaret spørgeskemaerne.

Rapporttyper

Overbliksrapport og detaljeret rapport fra alle tre stuer.
 
Troldestuen:
 
Papegøjestuen:
 
Uglestuen:
 
 
 
 
 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk